Obec Bezvěrov
ObecBezvěrov

Zpravodaj č. 20/10

23. února 2010        

kontakt:          

Vážení spoluobčané,

tak jsme tady zase s naším Bezvěrovským zpravodajem tentokrát již dvacátým číslem. Bohužel jsme měli větší odmlku, vždyť poslední zpravodaj s číslem 19/09 vyšel 5.5.2009. Došlo k tomu hlavně zaneprázdněností našich redaktorů. O to více informací bude v tomto čísle. Vždyť od té doby proběhlo mnoho kulturních a sportovních akcí. Jen pro připomínku: Setkání seniorů, Bezvěrovská pouť spojená se setkáním rodáků, Střelecký den ve Vlkošově, Nohejbalový turnaj, dětský den, Bezvěrovská máchanda, Hasičské závody a přehlídky v několika obcích, jízda historických malých motocyklů tzv. The Fichtle Tour 2009, drakiáda, lampionový průvod a rozsvícení vánočního stromu. Možná, že jsem ještě na některé akce zapomněl. Všem organizátorům bych chtěl touto cestou poděkovat.

Co se týče práce Obecního úřadu, snažíme se získat dotace z programu „Zelená úsporám“, především na bytovku čp. 41 v obci Vlkošov, získali jsme částečnou dotaci ve výši 100 tis. Kč na opravu kapličky v obci Potok. Celkový náklad na opravu byl 360 tis. Kč.

Během celého roku probíhaly práce na rekonstrukci fotbalového hřiště v Bezvěrově, na tuto akci jsme získali 250 tis. Kč od Plzeňského kraje. V současné době jsou práce na hřišti z větší části hotové, zbývá nám na jaře zasít trávu, upravit okolí a čekat, jak tráva poroste.

Dále jsme získali dotaci v rámci Sdružení obcí Slavkovský les od Plzeňského kraje, na úpravu turistických tras cca 500 tis. Kč, z toho pro naše obce cca 100 tis.Kč.

Celý rok pracovali naši pracovníci, zaměstnaní přes Úřad práce na veřejně prospěšných pracích, ve všech našich obcích. Na jejich platy jsme získali dotaci ve výši 481 tis.Kč z toho 85 % z Evropské Unie.

Snažili jsme se materiálně podpořit všechny fungující hasičská sdružení v našich obcích. Koupili jsme auto Ford Transit pro obec Vlkošov, Ford Transit pro obec Bezvěrov a získali jsme od Policie ČR VW transportér pro obec Buč. Všechna tato auta se snažíme i doplnit hasičskou technikou prostřednictvím firmy Imont.

Dále probíhají různá jednání v rámci větrného parku v k.ú. D.Jamné a Chudeč. Naposled proběhlo veřejné projednávání v obci Nečtiny. Bylo založeno sdružení občanů, kteří s výstavbou větrných elektráren nesouhlasí „Antivětrník“, kteří sepsali petici proti VTE. To vše je v pořádku, protože každý z nás může mít na určité věci svůj názor. Vadí mi jen, že při přesvědčování ostatních občanů je používáno desinformací a polopravd.

Bohužel jsou i věci, které se nám příliš nedaří. Je to především připojení vodovodu v obci Světec, převod vodovodu Chudeč od Pozemkového fondu, vyjasnění vlastnictví vodovodu v obci Vlkošov a vyřešení vodovodu pro obec Služetín.           

Vzhledem k tomu, že tento zpravodaj je prvním v letošním roce, chtěl bych Vám všem popřát do tohoto roku 2010 vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a splnění všech Vašich přání.

Vlastimil Hlavatý, starosta


U s n e s e n í z  XIII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov ze dne 16.12.2009

Zastupitelstvo obce:

1) bere na vědomí: - usnesení z XII. veřejného zasedání

                                 - zprávu starosty

                                 - zprávu finančního výboru

                                 - zprávu bytové komise

2) schvaluje:            - zapisovatele a ověřovatele zápisu

                                 - úpravu rozpočtu na rok 2009

                                 - rozpočtové provizorium na rok 2010

                                  - odměny pro členy komisí a SDH

                                 - starostovi souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření

                                   za období od  posledního veřejného  zasedání zastupitelstva do

                                    konce r.   2009 s tím, že přijatá  rozpočtová opatření budou

                                    předložena zastupitelstvu při prvním zasedání roku 

                                     následujícího.

                                 - dodatek ke zřizovací listině a smlouvu o výpůjčce ZŠ a MŠ

                                    Bezvěrov

                                 - prodej pozemku v k.ú. Bezvěrov č. parc. 684/4 o výměře

                                   1338 m2,ostatní plocha za   5,- Kč/m2  a č. parc. 52b o výměře

                                  12 m2za 25,-   Kč/m2   panu Josefu Kudějovi

                                 - prodej pozemku v k.ú. Bezvěrov č. parc. 684/11 o výměře

                                   864 m2 za 5,-Kč/m2  a č.  parc. 52a o výměře 13 m2 za 25,-

                                   Kč/m2 panu Jaroslavu Svobodovi.

                                 - prodej pozemku v k.ú. Bezvěrov, č. parc. 131/9 o výměře

                                   152 m2panu Jiřímu   Kydlíčkovi za cenu 5,- Kč/m2

3) neschvaluje:        - prodej částí pozemků v k.ú. Žernovník č. parc. 934/3 a 938/2 skautskému oddílu  Žlutá střelka    

Občanské sdružení Diakonie Broumov děkuje všem občanům, kteří přispěli do humanitární sbírky pro pomoc sociálně potřebným spoluobčanům, a vyhlašuje další termín:

od 24. do 26. února v kinosále Obecního úřadu Bezvěrov

(v době od 7.00 hod.  –  do 13.00 hod.)

Jaké věci je možno darovat:

 • letní i zimní oblečení (dámské, pánské i dětské)
 • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 • domácí potřeby – nepoškozené nádobí bílé i černé, skleničky
 • peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
 • nepoškozenou obuv

Z evidence obyvatel:

K 31.12.2009 měl Bezvěrov s okolními obcemi 677 obyvatel.

V roce 2009 se u nás narodilo 13 dětí, zemřelo 10 občanů, přistěhovalo se jich 26 a odstěhovalo 24.

Kam s ním?

,, Třídění odpadu je důležité a potřebné!“ – tuto větu slýcháme tak často, že ji snad už ani nevnímáme. Pro zajímavost uvádíme několik čísel, která nás snad přesvědčí, že to není jen prázdná fráze a něco zřejmě na tom třídění asi bude:

V roce 2009 zaplatil OÚ Bezvěrov za odvoz odpadu

(komunální odpad, tříděný, velkoobejmový a nebezpečný odpad) celkem                 

                                                                                                      680.900,- Kč

Od občanů bylo na poplatcích za odpad vybráno   

                                                                                                     205.100,- Kč

Obec tedy doplácí na odvoz odpadu ze svého rozpočtu   

                                                                                                     475.800,- Kč

Příspěvek pro obec za třídění odpadů                                               40.287,-

firma EKO-KOM

Každý z nás si tedy snadno spočítá, že čím více budeme odpadový materiál třídit, tím víc peněz se nám do obecní pokladny vrátí a tím více jich budeme mít na jiné potřebné věci. Pro vaši informaci uvádíme, že na úřadě i ve škole je kontejner na drobné elektrospotřebiče a škola rovněž sbírá nepotřebné baterie, pravidelně vyhlašuje soutěž o nejlepší sběrače a za odvedené baterie dostává body, za které si pak děti mohou vybrat různé školní pomůcky.


Upozornění:

Upozorňujeme občany, že poplatky za psy, odpad a pozemky by se měly zaplatit do konce března 2010.

Oznámení o ceně vody na r. 2010:

V roce 2010 bude cena vody činit 40,18 Kč/m3.


O činnosti hasičského sboru

Sdružení dobrovolných hasičů Bezvěrov se letos opět rozrostlo o několik nových členů a k dnešnímu dni je evidováno 33 místních hasičů. Technické problémy s původním autem značky Avia (které je momentálně nabídnuto k prodeji v místním Agrobazaru), byly na údržbu a funkčnost finančně a fyzicky dosti náročné a proto jsme moc rádi za nový Ford Transit, který byl plně vybaven hasičkou technikou. Toto nové auto budou využívat také naši Soptíci k účastem na soutěžích, ke zdokonalování svých schopností a zkušeností. I dobrovolná hasičská činnost je o ochraně zdraví, majetku a životech lidí a tak je toto vozidlo bezesporu důležitým prostředkem a doufám, že konstantním impulsem pro správnou a efektivní činnost našeho sboru.

jednatel SDH Bezvěrov


Bezvěrovští fotbalisté jsou spokojeni a těší se na své hřiště

Fotbalisté Sázavanu se obávali sestupových starostí, ale po půlce soutěže jim patří medailová pozice. V minulé sezoně hráli III. třídu, přezimují na průběžném třetím místě severoplzeňského okresního přeboru. Jsou spokojeni, že jim odpadly starosti se sestupem, protože před sezonou měli jediný cíl: udržet se. Doplnil se kádr týmu, přišlo několik zkušených hráčů z Toužimi. To se projevilo na výsledcích. V prvním kole sice Bezvěrov prohrál v Žihli 1:5 , ale pak už buď vyhrával, nebo minimálně remizoval: se Všeruby 3:3, v Plasích 2:1, s Líněmi 5:1 a s Nýřany B 6:3, s Vejprnicemi B 0:0, s Dolní Bělou 4:2, s Horní Břízou B 3:1, s Tlučnou B 1:1 a v Blatnici 3:1. Právě první půle v Blatnici byla na podzim nejpovedenější. Vyhráli i v Kožlanech 5:1 a v Křelovicích 2:1. Prohráli až v posledním kole s Kaznějovem 0:2. Zatím se musí obejít bez domácího hřiště, které nebude hotové ještě ani na jaře. Domácí utkání budou hrát buď v Nečtinech nebo v Úněšově. Nyní celek trénuje v hale v Toužimi, před jarem dojde zřejmě ještě k doplnění kádru. Po zranění přijde brankář Haubner a opět by měl hrát dosud distancovaný Josef Řezáč. Všichni si přejí brzký návrat na domácí hrací plochu. Uděláme vše pro to, aby bylo hřiště hotové alespoň na začátek příští sezony.

Bilance: 13 západů – 8 3 2 , skóre 35 : 22, 27 bodů

Střelci: Kubínek 12, Pavel Šulc 6, T. Petrů a Moravec po 5, J. Šulc a Hlavatý ml. po 3, Mareš 1.

 Sázavan Bezvěrov 2009

Sázavan Bezvěrov

Horní řada zleva trenér Vlastimil Hlavatý st., Jaroslav Palán, Petr Šulc, Jiří Šulc, Petr Kohout, Vlastimil Hlavatý ml., Josef Jakimčuk, Martin Mareš, předseda oddílu Jaroslav Rada a asistent trenéra Václav Pyták. Dolní řada zleva Petr Bubník, Tomáš Moravec, Jiří Kubínek, Jan Petrů, Martin Stibor, Pavel Šulc. Ležící Denis Vidinli.

THE FICHTLE TOUR 2009

22. srpen roku 2009 byl v obcích Bezvěrov, Světec a Dolní Jamné ve znamení zvýšeného výskytu motocyklových strojů a to především tuzemských nízkoobsahových „stařečků“, jejichž datum výroby se mnohdy datuje k polovině minulého století. Z původně zamýšlené soukromé akce tří výletníků, kteří zamýšleli společnou vyjížďkou provětrat svá jednostopá přibližovadla, se v nejmenované hlavě zrodil báječný nápad, přizvat k vyjížďce i dalších pár možných zájemců z obce Bezvěrov a blízkého okolí.

Co následovalo po vyvěšení pozvání k účasti na THE FICHTLE TOUR 2009 však neočekával ani největší optimista. Garáže, stodoly a kůlny začaly vydávat dlouhá léta netušené motocyklové poklady a obec mnohdy připomínala jednu velkou opravárenskou dílnu, místní komunikace se rázem proměnily ve zkušební polygon. Start akce před restaurací SÁZAVAN BEZVĚROV proběhl za účasti 33 strojů – fichtlů, zpravidla zn. JAWA 05, 20, 21, 23, Stadion S11 a S 22, Jawetka 551, Jawa

550 – „pařez“ jakož i dalších, vše doplněno osádkami v dobových či jinak zajímavých oděvech.. Pečlivá i mnohdy vyčerpávající příprava techniky přinesla překvapivě úspěšný výsledek, všechny stroje i piloti zvládli nástrahy a hlavně profil obou náročných etap po ose Bezvěrov – Světec – Dolní Jamné, kde navíc proběhla vložená soutěž zaměřená na zručnost a umění ukrotit pod sedlem „silné koně“.

THE FICHTLE TOUR 2009 je důkazem, že sportovní či zábavné akce v obcích nejsou výhradně o penězích, ale prvotně o lidech, kteří se chtějí bavit a dokážou se nadchnout také pro zábavu ostatních. Netradiční akce THE FICHTLE TOUR 2009 si početnou účastí bez rozdílu pohlaví, zájmem mládeže i seniorů, ochotou všech organizátorů a sponzorů, a také vítanou popularizací v médiích, přímo říká o změnu tzv. netradiční akce na akci tradiční, jejíž 2. ročník jistě nebude chybět v kalendáři plánovaných akcí pro rok 2010.                                       

 THE FICHTLE TOUR 2009   THE FICHTLE TOUR 2009   THE FICHTLE TOUR 2009

 

 THE FICHTLE TOUR 2009   THE FICHTLE TOUR 2009   THE FICHTLE TOUR 2009

THE FICHTLE TOUR 2009 měl velký úspěch, toto je zřejmě nejmladší účastník s nejnovějším strojem.

KULTURNÍ AKCE BEZVĚROVA PRO MALÉ…

Drakiáda Drakiáda   Drakiáda

 Dětský den   Dětský den   Dětský den

Dětský den i Drakiáda byly z důvodů   rekonstrukce hřiště přesunuty    na louku za pilou. Dětský den na školní zahradě, tentokrát  soutěžili i tatínci, a to v hodu břemenem   do dálky.

...I VELKÉ

Bezvěrovská pouť a setkání rodáků        

V roce 2009 u příležitosti naší pouti se uskutečnilo první setkání rodáků bezvěrovska. V kinosále obecního úřadu si mohli prohlédnout výstavu fotografií z historie i současnosti naší obce a místních spolků, na fotografiích z vítání občánků a společných školních fotografiích s úsměvem poznávali své dávné přátele a známé a vzpomínali na uplynulá léta.

Setkání rodáků  Setkání rodáků  Setkání rodáků

Bezvěrovská  máchanda

Bezvěrovská máchanda, tentokrát v režii místního zájmového sdružení Poupata, se vydařila jako obvykle. Počasí, účasti i náladě se nedalo nic vytknout. Snad jen ten čas kdyby pomaleji ubíhal…

Bezvěrovská máchanda   Bezvěrovská máchanda   Bezvěrovská máchanda


PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:

(předpokládané termíny)

 • 27. února        masopustní průvod v Bezvěrově, a masopustní zábava
 • 6. března       oslava MDŽ
 • 3. dubna        memoriál Ládi Komance – turnaj  v karetní hře ,,prší“
 • 4. dubna        velikonoční zábava
 • 18. dubna        vítání občánků
 • 30. dubna        stavění máje
 •  8. května      setkání seniorů, oslava Dne matek
 • 15. května      Hasičský den v Buči
 • 29. května      střelby ve Vlkošově
 • 5. června      Dětský den
 • 26. června      pouť sv. Petra a Pavla v Bezvěrově
 • 3. července   pouť ve Vlkošově
 • 5. července   soutěž hasičů Bezvěrov
 • 17. července   nohejbalový turnaj v Bezvěrově
 • 7. srpna        Bezvěrovská máchanda
 • 25. září            Drakiáda
 • 27. října          pokládání věnce u památníku padlých
 • 16. listopadu   lampionový průvod
 • 28. listopadu   rozsvěcení vánočního stromu
 • 4. prosince    Mikulášská besídka
 • 31.prosince     silvestrovská zábava

Aktuálně

Sociální sítě

Fotogalerie 2023

Náhodný výběr z galerie

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátek

Dnes je 17.6.2024

Svátek má Adolf

Sociální a zdravotní služby

Sociální a zdravotní služby

 

 

 

 

Informace nabídce sociálních i zdravotních služeb najdete zde na webu v sekci:

Interaktivní mapa

mapa

Počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 10 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
vítrJZ, 2.71m/s
tlak1016hPa
vlhkost70%
srážky2.45mm

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů