Obec Bezvěrov
ObecBezvěrov

Zpravodaj č. 19/09

5 .5. 2009        

kontakt:  

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás krátce seznámil s prací starosty, místostarosty a zastupitelstva obce. Proběhla některá jednání, především o opravách silnic s SÚS Kralovice a Krajskám úřadem. S Vodárnou Plzeň jsme řešili situaci ve Světci. Získali jsme další dotaci od Krajského úřadu na rekonstrukci hřiště.  Probíhaly průběžné kontroly a to jak ve škole, tak i na obecním úřadě. Jednalo se především o různé revize, hygienu, kontrolu hasičů a účetní audit. Podařilo se nám dokončit pracoviště Czech-Point, které je nutno ještě rozšířit. Na pracovišti Czech-Point mohou občané přímo na obecním úřadě získat tyto informace: výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení osoby z centrálního registru řidičů.

Získalí jsme dotace na opravu kapličky v obci Potok. Budeme se snažit získat dotace z programu Zelená úsporám na zateplení bytovek, základní školy a obecního úřadu.

Opět byla nastolena otázka, zda bychom nebyli schopni rozšířit naší školu o další, 4.třídu. Zde však záleží na dostatečném počtu žáků s výhledem alespoň na 5 let dopředu. Myslím, že pokud to bude jen trochu možné, všichni tuto myšlenku podpoříme.

Na letošní rok je opět připraveno mnoho kulturních akcí, některé již proběhly, např. masopustní průvod masek, velikonoční pomlázka a pálení čarodějnic, některé nás teprve čekají. Ta nejvýznamnější, „Sraz rodáků a starousedlíků“ by měla vyvrcholit o pouti, tj. 27.6.2009. Tato akce je náročná nejen finančně, ale hlavně organizačně – připravujeme kulturní program, výstavu historických fotografií, propagační materiál, pro všechny bude zajištěno občerstvení.

Toto jsou asi nejdůležitější informace, které jsem vám chtěl sdělit.


Obecní kronika

Každá obec má svou kroniku. Je to letopisecké dílo, zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Naše obecní kronika zatím končí rokem 1945. Obecní úřad připravuje setkání všech, kteří by se chtěli podílet na pokračování naší kroniky svými vzpomínkami, fotografiemi a dalšími důležitými informacemi o obci. Dejme hlavy dohromady a zmapujme další část historie Bezvěrova pro budoucí generace!


Czech-Point

V kanceláři obecního úřadu jsou vydávány na počkání na žádost občanů výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy, např.:

·         výpis z katastru nemovitostí

(poplatek 1.strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč)

·         výpis z obchodního rejstříku

(poplatek 1.strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč)

·         výpis z živnostenského rejstříku

(poplatek 1.strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč)

·         výpis z rejstříku trestů

(poplatek 50,- Kč)

·         výpis bodového hodnoceníosoby z centrálního registru řidičů

(poplatek 1.strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč)


Odpady :

Pro rok 2009 se bude nadále platit za odpad 300,- Kč na osobu.

Zastupitelstvo se na svém zasedání 17.12.2008 usneslo, že v letošním roce nebude zatěžovat obyvatele zvyšováním poplatků za odpad, přestože náklady na likvidaci odpadů pro r. 2009 budou výrazně vyšší.

V porovnání s okolními obcemi je pro bezvěrovsko stále nejnižší poplatek za odpad.

Doufáme, že obyvatelé tento vstřícný krok ocení a budou udržovat pořádek v obci i jejím okolí tak, aby nevznikaly stále nové černé skládky.


Nabídka sportovních aktivit

 

U pana Matouška v hostinci Sázavan si lze                                      

zapůjčit klíče od víceúčelového hřiště

 a potrápit své tělo při tenisu, nohejbalu,                                         

 volejbalu a jiných pohybových činnostech.

Poplatek je minimální a výsledný efekt

určitě bude stát za to !

Děti do 15 let mají možnost využít  hřiště zdarma.


Pozvánka:

Zveme vás na Memoriál Jaroslava Rady  –  střelecký den  30. 5. 2009  od 9.00  hod. na střelnici ve Vlkošově. Pořádá MS Tetřívek Bezvěrov. 


Pozvánka:

Obecní úřad Bezvěrov srdečně zve na setkání rodáků a občanů bezvěrovska, které se uskuteční v sobotu 27.6.2009 – o pouti – na hřišti v Bezvěrově. Prosíme o předání tohoto pozvání Vašim sourozencům a dětem nebo známým, kteří zde žili.


Školouš

Žáci základní školy v Bezvěrově dostali pod stromeček krásný dárek – interaktivní tabuli. Není to dárek z nejlevnějších, ale část ceny byla uhrazena z výtěžku z loňské Máchandy a část doplatil obecní úřad. Naše děti tak získaly velmi moderní pomůcku pro vyučování, kterou nemají leckde daleko větší školy. Poděkování tedy patří nejen obecnímu úřadu, ale vám všem, kteří jste se loňské Máchandy zúčastnili. Ale nejen loňské - od počátku pořádání tohoto sportovně kulturního klání se mohly do školy zakoupit keramická pec, průlezky, houpačky a domeček na školní zahradu, nábytek do školky a žákovské lavice a židle do školy.


Cesta za pověstí

Naše škola se zapojila do projektu ,,Cesta za pověstí“, který zajišťuje občanské sdružení ,,Cesta z města“. Cílem tohoto projektu je vytvoření pěšího turistického okruhu v délce cca 5 – 15km, které povede zajímavým okolím obce. Naše děti mají za úkol během 6 měsíců vytipovat a dohledat co nejvíce informací o kulturních, přírodních a historických zajímavostech v okolí obce, připravit propojení daných míst naučnou stezkou, vyfotografovat a zdokumentovat jednotlivá zastavení na trasách, nakreslit piktogramy, které budou použity v mapách a připravit text na informační panel. Ale hlavně – najít tu svou ztracenou pověst.

Naše cesta se jmenuje ,,Cesta za medvědím drápem“ a povede z Bezvěrova přes Krašov do Vlkošova, Služetína a končí opět v Bezvěrově. Informační tabule budou u vysílače, v Krašově u kostela sv. Ondřeje, ve Vlkošově u vodní tvrze a v Bezvěrově. Pokud máte nějaké zajímavé informace např. o krašovské kapličce, pomozte našim dětem na jejich cestě za hledáním vztahu ke svému bydlišti a povědomí o historii obce .


Školní výlet

Letos se opět vydáme za humna – pojedeme si prohlédnout hrad Křivoklát         a navštívíme naučnou stezku Paraplíčko, kde se děti seznámí s faunou a flórou křivoklátska.


Škola v přírodě

Koncem června odjedou naši žáci na školu v přírodě. Týdenní pobyt na chatě      Na sluníčku v Krušných horách bude příjemným zakončením letošního školního roku.


Recyklohraní

V rámci environmentální výchovy se účastníme projektu Recyklohraní – sbíráme vybité baterie a drobný elektroodpad a pomáháme tak svému životnímu prostředí. Už se nám podařilo odevzdat 3 sběrné nádoby na baterie a získali jsme body pro závěrečné hodnocení.


Masopust           

9. února 2009 naší obcí prošel historicky první masopustní průvod.


Military konvoj

V sobotu mezi 10.30 – 11.30  hodinou projede  Bezvěrovem   Military konvoj – přehlídka dobových amerických vojenských vozidel.   Přijďte se podívat!


Humanitární sbírka

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s  obecním úřadem Bezvěrov

VYHLAŠUJE

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U

Ø     Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Ø     Lůžkovin,  prostěradel,  ručníků,  utěrek,  záclon,  látek

Ø     Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky -  vše jen funkční

Ø     Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,

aby se nepoškodily transportem

 

Věci se budou od 15. do 18. června shromažďovat v kinosále OÚ Bezvěrov.


SDH Bezvěrov 

oznamuje

Z důvodu úpravy fotbalového hřiště v Bezvěrově se soutěž  O pohár starosty obce bude letos konat na návsi ve Vlkošově. /Termín bude upřesněn/.

 

Povolenky  k   rybolovu na  Horní rybník  v  Bezvěrově lze kdykoli zakoupit u p. Zadražila ml. nebo

u p. Matouška ml. Platnost povolenky do 31. 10. 2009.   Cena:  děti 150,-Kč,  dospělí 300,- Kč.

Petrův zdar

Zveme Vás  na

hasičský den v  Buči  zvaný

 

„Z  RYBNÍKA DO RYBNÍKA“

 8. května 2009  od 12.00 hodin

 

Součástí této akce je ukázka nové hasičské techniky HZS Plzeňského kraje – stanice Plasy, HZS Karlovarského kraje – stanice Toužim, Sbor dobrovolných hasičů Teplá, Sbor dobrovolných hasičů Kralovice a ukázka práce Policie ČR.


Pozvánka

Fotografie alejí, památných stromů, skupin i soliterů, detaily kůry a květů, pohledy do korun, ale také fotografie pařezů či hranic dřeva, byly zaslány do fotosoutěže pro amatéry z Plzeňského kraje na téma „Stromy kolem nás“, kterou na začátku roku 2009 vyhlásil Plzeňský kraj pod záštitou radního PK pro oblasti životní prostředí a zemědělství Ing. Petra Smutného. Zúčastnili jsme se i my několika fotografiemi. Zájemci si budou moci prohlédnout vystavené fotografie do konce měsíce května.


Bezvěrovský fotbal:

Na jaře nám začalo hodně práce. Především jsme museli posílit hráčský kádr mužů. Vzhledem k tomu, že nám současně hráčů přímo z Bezvěrova z různých důvodů ubývá, musíme kádr doplňovat o hráče z okolí. Nám se v poslední době daří spolupráce s SK Toužim. Především bratři Šulcové a Jirka Kubínek ze Žlutic jsou pro náš fotbal velkou posilou. Jejich zásluhou je náš fotbal velice atraktivní pro diváky. Od začátku soutěže jsme na čele tabulky a po 19.kolech jsme nikoho jiného do čela nepustili. Do konce soutěže ale zbývá ještě 7 kol.

Druhá část naší jarní práce je rekonstrukce fotbalového hřiště ve spolupráci s obcí. Největší problém nám v současné době činí pomalé vysušování hřiště a tím i zpožďování zemních prací. Doufáme, že do konce léta bude hřiště dobudováno a příští rok budeme již moci hrát. Nyní hrajeme domácí zápasy v Nečtinech. Nečtinští sportovci nám vyšli ve všem vstříc a je s nimi velmi dobrá spolupráce. Kdo má o fotbal zájem, může s námi jezdit každý týden autobusem na zápasy. Určitě se vám atmosféra bude líbit a prožijete většinou příjemný zážitek.

Aktuální výsledky našich fotbalistů mužů:

 1. Bezvěrov      19     15        2          2          66 :21 47

 2. Všeruby        19     14        2          3          51 :20 44

 3. H.Bříza B     19     13        4          2          57 :19 43

 4.Ülice              19     10        6          3          33 :15 36

 5. Ledce            19      9        3          7          29:33   30

 6. Kaznějov B 19      8        4          7          27:29   28

 7. Nečtiny         19      8        2          9          33:40   26

 8. Pernarec        19      7        3          9          31:27   24

 9. Zbůch           18      6        5          7          32:29   23

10.Dobříč           19      6        4          9          34:45   22

11.Manětín B    19      7        1         11         38:54   22

12.Hvozd           19      6        2         11         26:47 20

13.Mladotice B 19     2        1         16         19:58    7

14. Hadačka      18      0        3         15         14:53     3

Aktuálně

Sociální sítě

Fotogalerie 2023

Náhodný výběr z galerie

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátek

Dnes je 17.6.2024

Svátek má Adolf

Sociální a zdravotní služby

Sociální a zdravotní služby

 

 

 

 

Informace nabídce sociálních i zdravotních služeb najdete zde na webu v sekci:

Interaktivní mapa

mapa

Počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 10 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
vítrJZ, 2.71m/s
tlak1016hPa
vlhkost70%
srážky2.45mm

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů