Obec Bezvěrov
ObecBezvěrov

Zpravodaj Bezvěrovska

4.dubna 2007

Vážení spoluobčané, přicházíme k Vám s 13 číslem našeho „Bezvěrovského zpravodaje“. Jak jsem již nastínil v minulém čísle, nově zvolení zastupitelé začali okamžitě pracovat.    

Zastupitelé obce se sešli jednou na pracovním zasedání a jednou na veřejném zasedání obce.    Na veřejném zasedání byl především schválen rozpočet na r. 2007, byl schválen příspěvek na autobusovou dopravu na lince Manětín-Úterý, byl schválen finanční příspěvek na knihovnu.

Dále byly schváleny zaslané žádosti na dotace. Především bylo zažádáno o dotaci na opravu střechy obecního úřadu, na ukončovací práce na víceúčelovém hřišti a dotaci na opravu kapličky v obci Potok. Dále bylo na tomto zasedání projednáno dalších patnáct žádostí o prodej nebo pronájem budov nebo pozemků ve vlastnictví obce. V současné době je nám známo, že jsme obdrželi dotaci    na opravu střechy ve výši 180.000,- Kč.

Několikrát se sešli členové  ustavených při Obecním úřadu, především výbor bytový, finanční    a kulturní. Byly naplánovány kulturní akce na r. 2007. Některé z nich již proběhly, například dětský maškarní den, MDŽ apod.. Pro nedostatek nových občánků neproběhlo letošní vítání, ale bude          až příští rok. Nastoupili do práce někteří naši pracovníci při Úřadu práce a byly zahájeny práce v obcích.

Toto byly asi tak nejdůležitější věci, které se v poslední době udály.

Vlastimil Hlavatý - starosta


Military konvoj

Dne 5.května  od 13.15 do 13.45 hod. se v naší obci zastaví Military konvoj – přehlídka dobových amerických vojenských vozidel v rámci oslav osvobození našeho kraje americkou armádou. V úterý 8.5. bude možné navštívit vojenský tábor v Prachometech, kde budou probíhat od 9.00 do 14.00 hodin akce pro veřejnost.


Den s deníkem

V pondělí 7.května zhruba od 16.00 do 18.00 hodin bude v naší obci uspořádán      Den s deníkem – promo akce Plzeňského deníku. Pracovníci redakce seznámí občany se svojí prací, vystoupí také děti ze Základní a mateřské školy Bezvěrov


Žádost:

Firma Becker upozorňuje občany, že nebude vyprazdňovat popelnice, jejichž víka nelze uzavřít, protože jsou přeplněné, nebo jejichž obsah není netříděným komunálním odpadem dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, tedy pokud bude obsahovat plasty, papír, sklo, stavební suť, nebezpečné odpady, tekuté odpady, žhavý popel  apod.

Chalupářům bude odvážet pouze černé plastové pytle o objemu 90 l s logem firmy.

Žádáme občany, aby při ukládání plastových nádob  využívali všech kontejnerů  pro ně určených. Plastové lahve je třeba před vhozením do kontejneru sešlápnout tak, aby nezabíraly zbytečně mnoho místa.

Zároveň chceme občany upozornit na to, že papír je možné odnášet svázaný v balíčkách do základní školy v rámci projektu ,,Za starý papír nový strom“. Peníze za sběr starého papíru jsou určeny na nákup stromu do školní zahrady.


Poděkování

Děti z mateřské školy děkují panu Neubergovi za opravu jejich židliček.


Něco o MS  "Tetřívek"  Bezvěrov

MS ,,Tetřívek“ Bezvěrov bylo založeno k 31.3.1963, ze zakládajících členů dosud žije p.Jaroslav Bárta. Myslivost provozuje v honitbě Bezvěrov, která je  ve vlastnictví Honebního společenstva Bezvěrov a MS Tetřívek ji pronajímá   za úplatu. V současné době má sdružení 26 členů a 3 adepty.

Hlavní náplní činnosti je přikrmování zvěře v zimním období, tlumení zvěře škodné a chov zvěře užitkové. Dále organizuje některé kulturní akce, jako je Střelecký den ve Vlkošově a Poslední leč, podílí se na organizaci jiných kulturních akcí, např. Dne dětí apod.

V současnosti se MS zabývá především odlovem spárkaté zvěře, protože drobná zvěř z několika důvodů už nežije v takovém množství, jako v době minulé. Část odlovené zvěře se prodává a výtěžek jde na zaplacení nájmu, placení škod způsobených zvěří a na činnost sdružení.


FOTBALOVÝ  SLOUPEK (II.)

Vážení fotbaloví přátelé - znovu je to tady!!! Po několika měsících se znovu rozjíždí kolotoč fotbalových zápasů. Jak již bylo řečeno posledně, máme se v čem zlepšovat. Cíl pro naše snažení je udržet se v okresním přeboru. Doufáme, že nám budete držet palce a povzbuzovat nás (i když se nebude dařit).

V družstvu mužů se nekonají velké změny. Posily zatím nemáme žádné, nadále u nás zůstává Josef Řezáč, a hledáme posilu na místo brankáře, přestože již nějaký typ máme. Velkou ztrátou je odchod Romana Štětky zpět do Toužimi. V přípravě jsme již stihli, kromě pravidelných tréninků, odehrát několik přátelských utkání      

Detaily o dění v klubu do začátku jarní části sezóny se probíraly na Valné hromadě Sázavanu Bezvěrov, jak již bylo anoncováno minule. Proto bych vás rád seznámil s plány našeho klubu pro rok 2007.

Účast na VH byla poměrně hojná, bohužel stejně jako v některých předešlých letech se nedostavili téměř žádní rodiče hráčů žákovského družstva.

Pravidelnou agendou VH je zpráva prezidenta o činnosti klubu, zpráva trenéra mužů, zpráva pokladníka a diskuze. Žákovské družstvo bylo letos ochuzeno o informace o dění v žákovském družstvu, protože se nenašel nikdo z realizačního týmu, kdo by tuto zprávu přednesl.

Atmosféra VH nebyla moc optimistická vzhledem k výsledkům podzimní části sezóny. Ani diskuze, kromě ojedinělých dotazů, nebyla téměř žádná.


Na závěr byly Valnou hromadou schválené plány a cíle pro rok 2007:

 1. Družstvo mužů – udržení v okresním přeboru
 2. Družstvo žáků – umístění na co nejlepším místě tabulky
 3. Uspořádání pouťového turnaje a pouťové zábavy
 4. Údržba hřiště a kabin

Na VH se ihned vybíraly členské příspěvky. Kdo ještě tyto příspěvky nezaplatil má možnost je zaplatit přímo pokladníkovi p. Krausovi (Beranovi).

Letošní VH se účastnili také noví členové, které bych chtěl tímto mezi námi přivítat.

Speciální poděkování patří Honzovi Matouškovi ml. za výborný guláš.

To je vše co se týká „schůzování“, nyní už se budeme věnovat hlavně fotbalové hře.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!     Jaroslav Rada, ml.


Kdy hrajeme?

 • 16.kolo            Bezvěrov –                  Úněšov                        8.4.                  14.00
 • 17.kolo            Bezvěrov -                   Žihle                           15.4.                 14.00
 • 18.kolo            Horní Bříza ,,B“ -         Bezvěrov                  22.4.                 17.00
 • 19.kolo            Bezvěrov                     Tlučná ,,B“                 29.4.                 14.00
 • 20.kolo            Sulkov                         Bezvěrov                     5.5.                  17.00
 • 21.kolo            Bezvěrov                     Všeruby                     13.5.                 14.00
 • 22.kolo            Kozolupy                     Bezvěrov                   19.5.                 17.00
 • 23.kolo            Bezvěrov                     Blatnice                      27.5.                 14.00
 • 24.kolo            Kamenný Újezd           Bezvěrov                     2.6.                 17.00
 • 25.kolo            Bezvěrov                     Vejprnice ,,B“           10.6.                  14.00
 • 26.kolo            Líně                             Bezvěrov                   16.6.                 17.00

Plán akcí na rok 2007:

 • 8.4. – Velikonoční zábava – pořádá Sbor dobrovolných hasičů
 • 21.4. – setkání seniorů
 • 30.4. – pálení čarodějnic
 • 5.5. – Military konvoj – přehlídka amerických vojenských vozidel
 • 7.5. – Den s deníkem – promo akce Plzeňského deníku
 • 26.5. – Vlkošov – střelby
 • 2.6. – MDD – Cesta pohádkovým lesem
 • 30.6. – bezvěrovská pouť
 • 5.7. – soutěž Sboru dobrovolných hasičů
 • 6.7. – Turnaj v nohejbalu
 • 7.7. – Vlkošov – pouťová zábava

Máchanda – podle počasí

 • 1.9. – fotbalové utkání – děti proti maminám
 • 27.9. – václavská drakiáda
 • 26.10. – pokládání věnců k pomníku padlých
 • 16.11. – lampionový průvod k 17.listopadu
 • prosinec – Vlkošov – Poslední leč
 • 2.12. – rozsvěcení vánočního stromu v Bezvěrově

Zpravodaj č. 37/18

Zpravodaj 37 18 říjen 18.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,98 MB

Zpravodaj č. 36/17

Zpravodaj 36 17 (Prosinec 2017).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,18 MB

Zpravodaj č. 35/17

zpravodaj 35 17 _květen 17_ v2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,73 MB

Zpravodaj č. 34/16

zpravodaj 34 16 v 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,89 MB

Zpravodaj č. 33/16

zpravodaj 33 16 _září 16_ v2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,55 MB

Zpravodaj č. 32/16

zpravodaj 32 16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB

Zpravodaj č. 31/15

zpravodaj 31 15.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 800,08 kB

Zpravodaj č. 30/15

zpravodaj 30 15 _3 čtvrtletí 15_ v3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,55 MB

Zpravodaj č. 29/15

zpravodaj 29 15 _1 čtvrtletí 15_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 548,77 kB

Zpravodaj č. 28/14

zpravodaj 28 14 v3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,95 MB

Zpravodaj č. 27/14

Zpravodaj 27 2014051.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,66 MB

Zpravodaj č. 26/2014

Zpravodaj 26 2014 036.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,91 MB

Zpravodaj č. 25/13

Zpravodaj č 25120.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,56 MB

Zpravodaj č. 24/12

Zpravodaj 24-12 002.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,17 MB

Zpravodaj 23

Zpravodaj 23.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 591,14 kB

Zpravodaj 22.

Zpravodaj 22..doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 620 kB

Zpravodaj 21

Zpravodaj 21.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 6,76 MB

Zpravodaj 41 21 prosinec

Zpravodaj 41 21 prosinec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,03 MB

Aktuálně

Sociální sítě

Fotogalerie 2023

Náhodný výběr z galerie

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Svátek

Dnes je 28.11.2023

Svátek má René

Sociální a zdravotní služby

Sociální a zdravotní služby

 

 

 

 

Informace nabídce sociálních i zdravotních služeb najdete zde na webu v sekci:

Interaktivní mapa

mapa

Počasí

<<
>>
dnes, úterý 28. 11. 2023
sněžení 0 °C -4 °C
sněžení, slabý severní vítr
vítrS, 3.8m/s
tlak1001hPa
vlhkost99%
sněžení10.86mm

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

Pranostika na akt. den

Padá-li sníh ve velkých a širokých vločkách, přijde obleva.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů